આધારકાર્ડ: આધારમાં નોંધાયેલા મોબાઈલ નંબરને ઓનલાઇન કેવી રીતે ચકાસી શકાય

યુઆઈડીએઆઇ (UIDAI) 12-અંકનો વ્યક્તિગત ઓળખ નંબર તેમજ આધાર તરીકે ઓળખાતા ઓળખ કાર્ડ જારી કરે છે.

આધાર બાયમેમેટ્રિક આઈડી પ્રોગ્રામનું સંચાલન કરતી યુનિક આઇડેન્ટિફિકેશન ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા (UIDAI) એક ઓનલાઇન સુવિધા પૂરી પાડે છે જે વપરાશકર્તાઓને તેમના નોંધાયેલા મોબાઇલ નંબરને ચકાસવા માટે સક્ષમ બનાવે છે. વપરાશકર્તા આ સેવાનો ઉપયોગ બીજા વ્યક્તિની ઓળખને ચકાસવા માટે કરી શકે છે. આ કરવાની બે રીત છે: યુઆઈડીએઆઈ વેબસાઇટનો ઉપયોગ કરીને અને મોબાઇલ એપ્લિકેશન એમએડીએઆર દ્વારા. યુઆઈડીએઆઇ 12-અંકનો વ્યક્તિગત ઓળખ નંબર તેમજ આધાર તરીકે ઓળખાતા ઓળખ કાર્ડ જારી કરે છે.

આધાર નંબરની ચકાસણી કેવી રીતે કરવી 

 અહીં આધાર નંબરને ઓનલાઇન ચકાસવા માટે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ માહિતી નીચે પ્રમાણે છે
  • યુઆઈડીએઆઇ વેબસાઇટ (uidai.gov.in) ની મુલાકાત લો અને સેવાઓ વિભાગ હેઠળ “આધાર નંબર ચકાસો” વિકલ્પ પસંદ કરો.
  • 12-અંકનો વ્યક્તિગત ઓળખ આધાર નંબર દાખલ કરો કે જેને ચકાસવાની જરૂર છે.
  • અધિકૃત આધાર નંબર, ઉમર , જાતિ, રાજ્ય અને નોંધાયેલા મોબાઇલ નંબરના છેલ્લા ત્રણ-ચાર અંકો જેવી માહિતી તરફ દોરી જાય છે.
  • આ વિગતો આધાર ધારક દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવેલ સાથે મેચ કરીને, કોઈ પણ આધારકાર્ડ ધારકની ઓળખ ચકાસી શકે છે.

આ પણ વાચો : તમારું પાનકાર્ડ એક્ટિવ છે કે ડિએક્ટિવ ? જાણો અહી સરળ રીતે

માય આધાર (mAadhaar)

  • આધાર ધારકની વસ્તી વિષયક વિગતો સાથે ફોટોગ્રાફ પણ સ્ક્રીન પર પ્રદર્શિત થાય છે. મોબાઇલ એપ્લિકેશન એમએડીએઆરમાં “ક્યૂઆર કોડ સ્કેનર” વિકલ્પ ખોલો અને આપેલા આધાર પર ક્યૂઆર કોડ સ્કેન કરો.
  • આ વિગતો વિગતો ધારક દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવેલ સાથે મેળ ખાતી ઓળખની ખાતરી થાય છે.

Similar Posts

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.