ચાણક્ય નીતિ: દરેકને ચાણક્યની આ નીતિઓ જાણવી જોઈએ, જે માણસનું જીવન
|

ચાણક્ય નીતિ: દરેકને ચાણક્યની આ નીતિઓ જાણવી જોઈએ, જે માણસનું જીવન

ચાણક્ય નીતિમાં આચાર્ય ચાણક્યે જીવન સાથે જોડાયેલી અનેક સમસ્યાઓનું સમાધાન આપ્યું છે. બઢતી, પૈસા,નોકરી અને લગ્ન જીવનને લગતી ઘણી બાબતોનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. આની સાથે જ તેમને આવી કેટલીક વાતો જણાવી છે, જે દરેક વ્યક્તિને જાણવી મહત્વપૂર્ણ છે. તમે પણ જાણો અહી

(1) જ્યાં રોજગારનું સાધન ન હોય

આચાર્ય ચાણક્ય કહે છે કે વ્યક્તિએ એવી જગ્યાએ રહેવાનું નક્કી ન કરવું જોઈએ જ્યાં રોજગારનું સાધન ન હોય. આની પાછળનું કારણ તે છે કે જ્યાં તે રોજગાર સાથે નથી, ત્યાં વ્યક્તિનું રહેવું મુશ્કેલ છે.

(2) જ્યાં લોકોને ડર ન હોય ત્યાં 

બુદ્ધિશાળી વ્યક્તિએ એવી જગ્યાએ રહેવાનું નક્કી કરવું જોઈએ નહીં કે જ્યાં લોકોને કોઈ પણ વસ્તુનો ડર ન હોય. ચાણક્યનું માનવું છે કે વ્યક્તિને ખરાબ વસ્તુઓના પરિણામોને ભોગવવાથી ડરવું જોઈએ.

(3) કોઈ પણ બાબતે શરમ ન આવે 

ચાણક્ય મુજબ વ્યક્તિને  શરમ આવે તે જરૂરી છે. અશુદ્ધ વ્યક્તિ કોઈને માન ન આપી શકે, તેથી વ્યક્તિએ એવી લોકો સાથે  રહેવાનું નક્કી કરવું જોઈએ જે  લોકો માન આપે.

ભાઈ બધુય થાય પણ આ નો થાય ટ્રાય કરજો : આવા વ્યક્તિનો વિશ્વાસ જીતવા માટે સાત જન્મો લેવા પડે, જાણો ચાણક્ય નીતિ 

(4) સમજદાર ન બનો 

ચાણક્યનું માનવું છે કે જે લોકો બુદ્ધિશાળી નથી તેમની વચ્ચે ક્યારેય જીવવું જોઈએ નહીં. નીતિશાસ્ત્ર મુજબ, મૂર્ખ લોકો સાથે  જીવન જીવવું મુશ્કેલ છે. તેથી વ્યક્તિએ એવી જગ્યાએ રહેવું જોઈએ જ્યાં બુદ્ધિશાળી લોકો રહે છે.

(5) દાન કરનારા લોકો સાથે  રહેવું 

ચાણક્ય કહે છે કે જીવનમાં દાન કરવું મહત્વપૂર્ણ છે. તેથી દાન આપવાની વૃત્તિ ધરાવતા લોકોમાં રહેવું જોઈએ.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.