ઘરના દાદરનું વાસ્તુ સાથે શું કનેક્શન છે? શું છે રાહુ કેતુની મુશ્કેલી

ઘરના દાદરનું વાસ્તુ સાથે શું કનેક્શન છે? શું છે રાહુ કેતુની મુશ્કેલી? જાણો

હા ઘરના દાદરનો સંબંધ રાહુ-કેતુ સાથે હોય છે. ખોટા દાદરા જીવનમાં આકસ્મિક અને કૌટુંબિક સમસ્યાઓ પેદા કરે છે. આને કારણે કોઈ કારણ વગર જ રાહુ કેતુ પ્રભાવિત થઇ જાય છે.

નેઋત્ય ખૂણો દાદરા માટે શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવે છે. દાદરાની બનાવટ ઉત્તરથી દક્ષિણ દિશા અથવા પૂર્વથી પશ્ચિમ દિશામાં હોવી જોઈએ. મુખ્ય દરવાજાની સામે, ઈશાન ખૂણામાં અથવા અગ્નિ ખૂણામાં દાદરા ન હોવા જોઈએ. જેટલા ઓછા વળાંક હોય દાદરમાં એટલું વધુ સારું ગણાય છે.

દાદર કોઈપણ ઘરની પ્રગતિ સાથે સંબંધ ધરાવે છે. તે જીવનના ઉતાર ચઢાવ સાથે સંબંધ રાખે છે. જો દાદરા ઘરની બહાર હોય તો તે શુક્ર સાથે સંબંધ રાખે છે. જો ઘરની અંદર હોય તો તે મંગળ સાથે સંબંધ રાખે છે. એવામાં બધુ મળીને દાદરા રાહુ-કેતુ સાથે સંબંધ રાખે છે. ખોટી દાદરા જીવનમાં આકસ્મિક સમસ્યાઓ તરફ દોરી જાય છે. આને કારણે રાહુ કેતુ કોઈ પણ કારણ વિના પ્રભાવિત થાય છે.નીચે બાથરૂમ, સ્ટોર અથવા પાણીવાળી વસ્તુઓ હોવી જોઈએ નહીં. ભૂલથી પણ દાદરા નીચે મંદિર બનાવવું જોઈએ નહિ.દાદરા હંમેશા પહોળા હોવા જોઈએ અને દાદરા પર લાઇટિંગની યોગ્ય વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ.

તમારી રાશિ આમાં શે જોયલ્યો : ખુલી ગ્યો બંધ કિસ્મતનો દરવાજો, આજથી સાતમાં આસમાને હશે આ રાશિવાળા નું ભાગ્ય..!

દાદરાનો રંગ સફેદ રાખો. દાદરાની સાથે રહેલી દિવાલ ઉપર લાલ સ્વસ્તિકનું ચિન્હ લગાવી દો. જો તમે દાદરા નીચે કંઈક ખોટું બાંધકામ કરાવ્યું છે, તો ત્યાં તુલસીનો છોડ લગાવો. દાદરા હેઠળ લાઇટિંગની યોગ્ય વ્યવસ્થા કરો. દાદરાની શરૂઆતમાં અને પૂરા થાય ત્યાં એક એક લીલું ડોરમેટ (પગલુછણીયું) મૂકો. દાદરા નીચે તમે લખવા વાંચવાના પુસ્તકોની વ્યવસ્થા કરી શકો છો.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.